Ana sayfa » Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, www.endustriyelkesim.com web sitesinde sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. www.endustriyelkesim.com web sitesinde sunulan hizmetler, Aydınlı Mah, Dersaadet Cad, No:65 K:3 34953, Tuzla – İstanbul adresinde mukim, ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tuzla Vergi Dairesinin 3340541744 Vergi Kimlik Numaralı (Bundan böyle “ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ” olarak anılacaktır) mükellefi tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Üyelik Sözleşmesi, ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ ile www.endustriyelkesim.com web sitesine giriş yapan Kullanıcı ve Üye arasında, Kullanıcının ve Üyenin, www.endustriyelkesim.com web sitesini kullanmasına ve alışveriş yapmasına yönelik olarak, www.endustriyelkesim.com web sitesinin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

www.endustriyelkesim.com web sitesine üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz, “sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum” seçeneğinin işaretlenmesi ile işbu sözleşmenin tamamını okumuş, içeriğini tam olarak anlamış, tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi ve onayladığınızı peşinen kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.

2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. İşbu sözleşmenin amacı, Kullanıcıların ve Üyelerin, www.endustriyelkesim.com web sitesini kullanırken ve web sitesinde alışveriş yaparken tarafların taahhütlerini, yükümlülüklerini ve haklarını bildirmek ve bu sözleşmede yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt ettiğini kapsayan karşılıklı anlaşmadır.

2.2. www.endustriyelkesim.com web sitesinde yayınlanan Mesafeli Satış Sözleşmesi, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması politikası, Ödeme ve Teslimat politikası ve Değişim ve İade Koşulları işbu üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı ve Üyeler, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak işbu üyelik sözleşmesini ve ayrılmaz parçası olan Mesafeli Satış Sözleşmesini, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması politikasını, Ödeme ve Teslimat politikasını ve Değişim ve İade Koşullarını okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını beyan ve taahhüt etmiştir.

2.3. www.endustriyelkesim.com internet sitesinin hizmetlerinden yararlanan ve erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.4. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundan ibarettir. www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Üyeler ve Kullanıcılar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden beyan ve taahhüt etmiştir.

2.5. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerinden vereceği hizmetler, sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.endustriyelkesim.com web sitesi adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo ve/veya nakliye firması tarafından müşteriye ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ adına ayıpsız olarak teslimidir.

3. TANIMLAR

3.1. www.endustriyelkesim.com:ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından belirlenen çeşitli hizmet ve içeriklerin sunulduğu web sitesidir.

3.2. Web Sitesi: www.endustriyelkesim.com web sitesinin yasal sahibi ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ olup üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’a aittir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.endustriyelkesim.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.

3.3. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Kullanıcı ve Üyelerin www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını düzenleyen ve www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerinden Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması politikası menüsünden erişilebilecek olan metni ifade eder.

3.4. Hesabım Sayfası: Kullanıcı ve Üyelerin www.endustriyelkesim.com Web sitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Kullanıcı’ya ve Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

3.5. Hizmet: Kullanıcı ve Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından ortaya konulan satışa konu ürünleri/malzemeleri ifade eder.

3.6. Kullanıcı ve Üye: ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’a ait www.endustriyelkesim.com web sitesini alışveriş yaparak veya yapmaksızın ziyaret eden özel ve tüzel kişidir. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’dan ürün, mal ve hizmet alımı yapmak üzere www.endustriyelkesim.com web sitesinden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak www.endustriyelkesim.com web sitesine üyeliği kabul edilen ve web sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan Gerçek ve Tüzel kişileri (Alıcıları) ifade eder.

3.7. Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, IP adresi, telefon numarası, www.endustriyelkesim.com web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati gibi bilgilerdir.

3.8. İçerik: www.endustriyelkesim.com web sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.9. Alıcı: “Websitesi” üzerinde “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”.

3.10. Satıcı: “Websitesi” üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden Gerçek veya Tüzel Kişi.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Kullanıcı ve Üye olmak isteyen Gerçek ve Tüzel kişilerin, www.endustriyelkesim.com web sitesinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Kullanıcı ve Üye’ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Kullanıcı ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve www.endustriyelkesim.com web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Kullanıcı ve Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. www.endustriyelkesim.com’a üye olan Gerçek ve Tüzel kişilerin yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar. Kullanıcı ve üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfasından ulaşabileceği “Üyelik İptali” butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’a ödeme yapan en son kişinin, Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul edilecek ve bu doğrultuda işlem yapılacaktır. Böyle bir durumda ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un, Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu Madde 4 içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

4.3. Kullanıcı ve Üye, www.endustriyelkesim.com web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı ve Üye, ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından www.endustriyelkesim.com web sitesi için kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullanıcı ve üye söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.5. Kullanıcı ve Üye, www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, www.endustriyelkesim.com web sitesinde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.6. www.endustriyelkesim.com web sitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı ve Üyelerin, www.endustriyelkesim.com web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve Üye, ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye‘lerin www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ Kullanıcı ve Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve Üye www.endustriyelkesim.com web sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.8. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un her zaman tek taraflı olarak www.endustriyelkesim.com web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirmeye veya kullanıcının ve üyenin üyeliğini silme, bunlara ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı ve Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.9. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerinden teşhir ettiği ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt etmiş olmaz. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ stokunda bulunmayan ve yasal süreler içerisinde tedarik edilemeyecek olan ürünlerin siparişini iptal edebilir, sipariş tutarını Üye hesabına Ödeme ve Teslimat politikasına göre iade edebilir.

4.10. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerinden teşhir ettiği ürünlerin satış fiyat taahhüt etmiş olmaz. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ ürünlerin satış fiyatını kurlardaki artışlara ve ürünün tedarik fiyatındaki artışlara bağlı olarak düzenleme hakkına sahiptir. Ürün satış fiyatlarındaki değişiklikler kullanıcı ve üyeye bildirilir ve Borçlar Hukukundaki ilgili maddelere istinaden sözleşme yeniden kurulur veya ürünlerin siparişini iptal edilebilir,

4.11. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ Kullanıcının ve Üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b)ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ ve www.endustriyelkesim.com web sitesi çalışanlarının haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.12. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, Kullanıcı ve Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı ve Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4.13. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ www.endustriyelkesim.com web sitesine erişilmesi ya da www.endustriyelkesim.com web sitesindeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. www.endustriyelkesim.com web adresine erişilmesi ya da kullanılması ile ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

4.14. Kullanıcı ve Üye, www.endustriyelkesim.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve aşağıda sayılan haller başta olmak üzere aykırı bir şekilde kullanamaz. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcı ve üyeye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Ayrıca aşağıda sayılan nedenlere ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un kullanıcı ve üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.14.1. www.endustriyelkesim.com web sitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

4.14.2. Kullanıcılar ve Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un izni olmaksızın toplanması;

4.14.3. www.endustriyelkesim.com web sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

4.14.4. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Kullanıcı ve Üye hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı ve Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.14.5. www.endustriyelkesim.com web sitesindeki yorum ve puanlama sistemlerinin; web sitesi dışında yayınlaması, web sitesi amaçları dışında kullanılması ve sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

4.14.6. www.endustriyelkesim.com web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un önceden yazılı iznini alınmaksızın www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde www.endustriyelkesim.com web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.15. Kullanıcı ve Üye, www.endustriyelkesim.com web sitesi’nde yaptığı işlemleri web sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı ve Üye, www.endustriyelkesim.com web sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.16. Kullanıcıların ve Üyelerin, www.endustriyelkesim.com web sitesi’nde verilen, isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, ÖZEL KESİM OLARAK hizmet verilen ürünlerde, ürünün özel kesim olması nedeniyle sözleşmeden cayma hakkını kullanmayacıgını, Değişim ve İade Koşullarını okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını beyan ve taahhüt etmiştir.

4.17. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı ve Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.endustriyelkesim.com’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; www.endustriyelkesim.com web sitesi’nin veya web sitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un Kullanıcı ve Üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı dava, takip hakları ve tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5. GİZLİLİK

5.1. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ Kullanıcı ve Üyenin www.endustriyelkesim.com web sitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ bu kapsamda Kullanıcı ve Üyenin sağladığı kişisel verileri www.endustriyelkesim.com web sitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı ve Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza gösterdiğini beyan ve kabul eder.

5.2. Kullanıcı ve Üye tarafından www.endustriyelkesim.com web sitesi’ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, www.endustriyelkesim.com web sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı ve Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

5.3. Kullanıcı ve Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla izin verdiğini beyan ve kabul eder.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve www.endustriyelkesim.com web sitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla www.endustriyelkesim.com web sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, www.endustriyelkesim.com web sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

7. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ Kullanıcı ve Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylardan dolayı www.endustriyelkesim.com web sitesi kullanım koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve benzeri durumlar, ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi: Kullanıcı ve Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un resmi defter ve ticari kayıtları ile veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi ve 287. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim: ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ, Kullanıcı ve Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Tadil ve Feragat: Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.endustriyelkesim.com markası ve logosu, www.endustriyelkesim.com mobil uygulamasının ve Web Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un mülkiyetindedir. Kullanıcı ve Üye, ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı ve Üye, www.endustriyelkesim.com mobil uygulamasının veya Web Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı ve Üye’nin, üçüncü kişilerin veya ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı ve Üye, ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ ‘un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür. www.endustriyelkesim.com web sitesi yazılım, tasarım ve içerik ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı ve Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca marka ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

12. YÜRÜRLÜK

www.endustriyelkesim.com web sitesi Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve Diğer Sözleşmeler ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından www.endustriyelkesim.com web sitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcı ve Üye‘ler, işbu sözleşme hükümlerini www.endustriyelkesim.com web sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadır. ENDÜSTRİYEL KESİM KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişikler www.endustriyelkesim.com web sitesi üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu Sözleşmesi 12 (oniki) maddeden ibarettir. Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.